SMULKIOSIOS MOTORIKOS LAVINIMO PROJEKTAS „JUDRŪS PIRŠTELIAI – AIŠKI KALBELĖ“

Moksliniais tyrimais nustatyta tiesioginis ryšys tarp vaiko pirštukų ir sklandaus kalbėjimo. Lavinat smulkiąją motoriką, aktyvinamos smegenų zonos atsakingos už kalbą, sparčiau vystosi vaiko gebėjimas kalbėti. Todėl šis projektas buvo vykdomas pačių mažiausiųjų  „Boružiukų“, „Svirpliukų “, „Bitučių“ grupių ugdytiniams.

Panaudojant įvairias medžiagas (audinius, dėžutes, vielutes, pagaliukus, ausų krapštukus, makaronus, sagas, siūlus ir t.t), mokytojos pačios kūrė įvairias smulkiosios motorikos lavinimo priemones ir kartu  su ugdytiniais atliko veiklas.

Vykdant projektą grupių bendruomenės patyrė džiugių emocijų veikdami drauge: ugdytiniai aktyviai dalyvaudami  įvairiose veiklose, miklino pirštukus, ugdėsi kalbinius gebėjimus kartodami įvairių dainelių bei pirštukų žaidimų judesius ir žodžius, pedagogai dalijosi gerąja patirtimi kurdami priemones smulkiajai motorikai lavinti.

 

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Gulbinienė