„ŠTAI IR ATRIEDA MARGOS VELYKOS“

Velykos – didžiausia ir spalvingiausia pavasario šventė. Kaip ir dauguma kalendorinių švenčių, ji turi  tradicijas, kilmę ir simbolius. Tai atgimimo, gyvybės pradžios šventė, dėl to visi simboliai vaizduoja gyvybę, energiją, naujumą, atgimimą.

Balandžio 19 d. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenė būrėsi į šventinį rytmetį – „Štai ir atrieda margos Velykos“. Nors šią dieną už lango saulės nesimatė ir lijo lietus, darželio bendruomenė nenusiminė ir saulės spindulius „žadino“ savo dainomis ir šokiais  grupių edukacinėse erdvėse.

Ugdytiniai kartu su velykiniais personažais šoko, dainavo, įgavo naujos patirties ir žinių apie Velykų tradicijas ir papročius. Visa darželio bendruomenė smagiai leido laiką margučių ridenimo varžybose. Veikiant kartu ir siekiant bendro tikslo – pažinti, puoselėti liaudies tradicijas ir papročius, stiprėjo darželio bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas.

 

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Jasukaitienė