STEAM METODO TAIKYMAS MENINIO UGDYMO VEIKLOJE

Ką ir kaip pūsti, kad skambėtų?

Ugdomąją veiklą priešmokyklinėje „Pelėdžiukų“ grupėje pradėjome diskusija apie garso atsiradimą. Visa garsų priežastis yra virpesiai. Pučiant orą virpa popieriaus juostelė kazu instrumene, žolės lapo kraštai pučiant į jį tarp pirštų, pasigaminta iš augalo stiebo dūdelė. Virpesiai sklinda sudarydami bangą ir pasiekia mūsų ausis, girdim garsą. Veikloje klausėmės pučiamųjų instrumentų garsų: klarneto, aukštaitiškos birbynės, dūdmaišio. Aptarėme kur matėme gyvai grojančius šiuos instrumentus? Iš ko jie galėtų būti padaryti: medžio, plastiko, kaulo, odos?

Meninio ugdymo veikloje mes pūtėme pačių pasidarytais ir turimais instrumentais, išgavome garsus: kazu, grojančia pirštine, švilpyne, armonikėle Aptarėme garso išgavimo būdus. Vaikai mąstė, ko reikia, kad išgirsti garsą? Aptarėme, kokį muzikos instrumentą su vaikais bandytume pagaminti patys – pasirinkome „Grojančią pirštinę“.

Kartu išardėme instrumentą, išsiaiškinome iš ko jis padarytas, kokių priemonių reikės: kanceliarinių gumyčių, guminių pirštinių, lipnios juostelės, žirklių, popierinių arba plastikinių vamzdelių, šiaudelių.

Vaikai stebėjo mokytojos instrumento gamybą, įsiminė instrumento darymo seką, patys konstravo instrumentą pagal duotą pavyzdį. Kartu bandėme išgauti garsą sukonstruotais instrumentu, svarstėme į ką panašus garsas: garvežio ar garlaivio švilpuką, dūdmaišio garsus ar klarneto?

Nupiešėme „Grojančios pirštinės“ dalis popieriaus lape.

Kartu pagrojame žinomos dainelės melodiją. Palyginame garsus: kiekviena „Grojanti pirštinė“ yra skirtinga dėl vamzdelio ilgio ir šiaudelio pritvirtinimo vietos, todėl pūsdami vaikai girdėjo skirtingus garsus.

Visi kartu žaidėme interaktyvų žaidimą „Instrumentai“. Žaidimo eigoje mokymosi ir kartojimo funkcijos. Tarp visų rodomų instrumentų yra ir pučiamieji: triūba, fleita, saksofonas, trimitas. Vaikai greitai juos atpažino ir priskyrė pučiamųjų grupei.

Parengė meninio ugdymo mokytoja M. Kolesinskienė.