STEAM projektas ,,Giedoki, paukšteli, džiugink širdelę“

2024.03.18 – 2024.03.25 dienomis Raudondvario lopšelyje-darželyje vyko projektas ,,Giedoki, paukšteli, džiugink širdelę‘‘. Projekte dalyvavo lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ bendruomenė, socialiniai partneriai vykdantys STEAM veiklas: Kulautuvos pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės ugdytiniai ir mokytoja Valdonė Galinytė, Kulautuvos pagrindinės mokyklos Batniavos skyriaus ,,Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai ir mokytoja Ligita Mikalajūnienė, Vilkijos lopšelio-darželio ,,Daigelis“ priešmokyklinės grupės ,,Rugeliai“ ir mokytoja Erika Olbutienė, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Viltenė“ ir mokytoja Gintarė Guntytė.

Projekto tikslas – taikant STEAM metodą plėtoti kalbinę, meninę raišką, skatinti aplinkos pažinimą.

Improvizacinės pasakos ,,Švarūs paukščiai“ metu ugdytiniai žaisdami pirštukų žaidimus, mėgdžiodami paukščių balsus, mindami mįsles turtino kalbos žodyną. Kūrybinėse dirbtuvėlėse iš antrinių žaliavų gamindami paukščius, lizdus ugdėsi meninius, matematinius gebėjimus, gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, priimti bendrus sprendimus. Vaikai gerėjosi savo ir draugų sukurtais paukščiais, papuoštomis lauko ir vidaus edukacinėmis aplinkomis. Diskusijų, pokalbių metu vaikai atpažino į gimtinę sugrįžtančius paukščius, sužinojo paukščių žiemojimo vietas, pirmą parskrendantį paukštelį, prisiminė, susipažino su Lietuvos nacionaliniu paukščiu – gandru ir jo gyvenimo būdu. Klausydami lietuvių liaudies sakmės ,,Kodėl gandro snapas ir kojos raudonos?“ atsakė į iškeltą klausimą, įgavo naujos patirties siūdami, gamindami gandro sparnus. ,,Gandrų dieną“ pasipuošę pačių pagamintomis kaukėmis ir sparnais išreiškė save judesiu, imitavo gandro garsus, žaisdami, šokdami lietuvių liaudies ratelius stiprino fizinius, muzikinius gebėjimus.

Gamtamokslinis ugdymas žadino vaikų smalsumą, norą stebėti, domėtis, tyrinėti. Vaikai ugdėsi žaismėje, stebėdami, pojūčiais tyrinėdami, būdami aktyvūs. Pasipuošę savo pačių pasiūtais paukščių kostiumais, pasigamintomis karūnėlėm ir žiūronais išvykos metu tapo tikrais ornitologais. Išvykoje į gamtą išgirdę čiulbantį paukštelį tyliai jį surado, įvardino, stebėdami aptarė, kur jis suka lizdą, ar sutiktas paukštis žiemoja Lietuvoje? Ugdytiniai ieškojo bendro sprendimo, kaip pasemti vandenį iš upės ar tvenkinio nesušlampant kojų, tobulino saugaus elgesio prie vandens telkinio gebėjimus, ugdėsi pagarbą gyvajai gamtai, atsakomybės jausmą  pakeliui renkant rastas šiukšles.

Šio projekto įgyvendinimas džiugino ir vaikų ir mokytojų širdis.

Kaip gera stebėti natūralius gamtos virsmus ir sveikinti pavasarį sugrįžtančius paukščius!

Sveiki sugrįžę,

Paukšteliai į namus!

Rankutėmis moja vaikai,

Sugrįžtantiems paukščiams.

Giedokit paukšteliai,

Džiuginkit širdeles!

Mes jus mylėsim,

Saugosim ir globosim!

 

 

Straipsnį parengė ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rūta Sapkauskienė ir mokytoja Odeta Valentinavičienė.