STEAM PROJEKTAS ,,SPALVŲ AKVARIUMAS“

Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ „Boružiukų“, „Svirpliukų“ ir „Bitučių“ ikimokyklinių grupių ugdytiniai, mokytojos, mokytojų padėjėjos spalio 16 – 20 dienomis dalyvavo bendrame STEAM projekte ,,Spalvų akvariumas“. Projekto tikslas – taikant STEAM metodą supažindinti ugdytinius su pagrindinėmis spalvomis, įtvirtinti pagrindinių spalvų pavadinimus, išmokti jas atrasti artimiausioje aplinkoje.

Projekto metu buvo išnagrinėti STEAM kriterijai: problemų sprendimu ir projektais grindžiamas mokymas, glaudus mokyklos mokytojų bendradarbiavimas.

STEAM veiklų metu ugdytiniai su mokytojomis atliko eksperimentus su spalvomis ir vandeniu: lašino skirtingų spalvų dažus į vandenį ir ant putų, stebėjo, kaip jos pasiskirsto ir susimaišo, kaip spalva pasikeičia ir tampa šviesesnė, įvardino atspalvius. Bandė plėtoti tyrinėjimo gebėjimus maišant spalvas neįprastu būdu – naudojant spalvotus „Skittles“ saldainius. Ugdytiniai, kurdami ,,Spalvų akvariumą“, turėjo galimybę išbandyti piešimą kitaip – piešti ant maistinės plėvelės erdvėje. Piešdami grupelėmis ugdytiniai ugdėsi bendradarbiavimo gebėjimus, lavino fantaziją bei kūrybinį mąstymą, buvo skatinami tyrinėti naujas galimybes, piešti neįprastomis priemonėmis – kempinėlėmis, segtukais, ausų krapštukais, mažais plastikiniais žaislais.

Ugdytiniai dalyvaudami projekte įtvirtino pagrindinių spalvų pavadinimus, gebėjo jas surasti artimiausioje aplinkoje, lavino smulkiąją motoriką, taktilinius pojūčius, šnekamąją kalbą.

 

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Povilaitienė