STEAM projektas su ugdytinių tėvais „Pasimatuok profesiją“

Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“ pavasarį pasitiko vykdydami projektą „Pasimatuok profesiją“. Projektas vyko vasario 26 d. – kovo 08 d., kurio tikslas – supažindinti ugdytinius su profesijomis sudarant sąlygas eksperimentuoti, tyrinėti, dalyvauti išvykose, skatinant tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą. Uždaviniai – suteikti vaikams žinių apie įvairias profesijas ir jų  darbo priemones; skatinti vaikus pasakoti ir kalbėti; atpažinti profesijas pagal darbo priemones, įrankius; įtraukti tėvus į ugdymosi procesą.

Ugdytinių tėvai, dalyvaudami grupės projekte, pristatė įvairių profesijų, kurios vaikams paliko neišdildomus įspūdžius:

  • Patricijos R. tėtis pristatė „Karininko” profesiją ir papasakojo apie reikalingas darbo priemones, parodė kaip reikia maskuotis ir būti nepastebimiems priešų.
  • Majaus M. tėvai pristatė žurnalisto ir televizijos operatoriaus profesijas. Su ugdytiniais sukūrė trumpą grupės filmuką.
  • Patricijos P. mama supažindino su biologijos mokytojo profesija. Pažintis su kūno sandara, žmogaus kaulais vaikams paliko didelį įspūdį.
  • Auksės G. mama ugdytiniams papasakojo apie dizaino profesiją ir kartu su vaikais lipdė keramikos dirbinius.
  • Mykolo Š. tėtis pristatydamas „Meistro“ profesiją ugdytinius supažindino su šio darbo saugos taisyklėmis, aprodė metalo rūšis, naudojamus įrankius.
  • Išvyka į Miglės Š. mamos darbovietę ir susipažinimas su policininko profesija, patalpų ir amunicijos apžiūrėjimas.
  • Apsilankymas darželio virtuvėje, susipažinimas su virėjo profesijos darbo reikalavimais, turimos įrangos apžiūrėjimas. Iš įvairių vaisių ugdytiniai gamino vėrinukus – patys pjaustė vaisius, o vėliau juos vėrė ant medinių iešmelių ir skanavo.
  • Taikant Steam metodą vaikai susipažino su mokslininko profesija, eksperimentuojant ir tyrinėjant įvairias medžiagas veiklų metu buvo atliekamas formuojamasis ir personalizuotas vertinimas, ugdant gebėjimus vykdytas tarpdalykinis mokymasis.

Profesijų pristatymų metu ugdytiniai ugdė smalsumą, mokinosi rinkti informaciją, aktyviai tyrinėjo aplinkas, įgavo naujų žinių, įgūdžių, patirčių. Iš arčiau susipažino su įvairiomis profesijomis, jomis domėjosi. Projekto metu vaikai turėjo galimybę tyrinėti, eksperimentuoti ir dalyvauti išvykose. Ugdytinių tėvai, vesdami veiklas savo vaikams, artimiau pažino ugdymosi aplinką, bendradarbiavimas paskatino artimesnį tarpusavio ryšį su pedagogais, suteikė abipusį pasitikėjimą.

Straipsnį parengė priešmokyklinio ugdymo mokytojos Eglė Šidlauskė ir Kamilė Zigmantaitė