Steam projektas su ugdytinių tėveliais – „Pasitinkame šventas Velykas“

Šv. Velykos – pati gražiausia pavasario šventė, simbolizuojanti augmenijos prisikėlimą, gyvybės, gamtos atbudimą, pavasarinę šilumą, pirmąsias paukštelių giesmes.

2024 metais Raudondvario lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ ikimokyklinėje „Stirniukų“ grupėje kovo mėnesį vyko STEAM projektas „Kartu pasitinkame Šventas Velykas“. Projekto tikslas – įtraukti ugdytinius ir jų tėvelius į aktyvią kūrybinę veiklą taikant STEAM metodą ir puoselėjant šv. Velykų tradicijas, uždaviniai: supažindinti ugdytinius su šv. Velykų tradicijomis ir papročiais, skatinti ugdytinių kūrybiškumą bei saviraišką taikant STEAM metodą, skatinti tėvų įsitraukimą vaikų ugdomoje veikloje.

Tėveliai noriai įsitraukė į velykinį projektą ir bendradarbiavo kartu su savo vaikais bendrose veiklose. Projekto metu atsiskleidė vaikų išradingumas, kūrybiškumas, smalsumas, gebėjimas bendradarbiauti su draugais ir suaugusiais. Ugdytiniai pagilino savo žinias ir prisiminė, kad šv. Velykos – tai kilnojama šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio, kad tai yra Kristaus prisikėlimas – seniausia ir svarbiausia krikščionių šventė. Belaukiaukiant svarbiausios pavasario šventės kiekvieną dieną kūrybinėje veikloje su tėveliais bei pedagogais išbandė dekopažo techniką, lavinant smulkiąją motoriką naudojant aplikavimo techniką aplikavo kiaušinius. Drąsiai ekperimentavo su kiaušiniais, įsitikindami, kad atmosferos slėgis yra jėga, slegianti žemės paviršių ir visus ant jo esančius daiktus. Tęsdami eksperimentus ugdytiniai stebėjo kas atsitiks kiaušinio lukštui, pamerkus kiaušinius į skirtingus tirpalus. Taip pat gamino ir dekoravo v  elykinius vainikus, žvakes.

Sukurti darbeliai papuošė ugdytinių namus svarbiausiais šv. Velykų simboliais.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Jasukaitienė