STEAM VEIKLA „AŠ IR TU – STATOME KARTU“

„Žiema – pats geriausias metų laikas, kai galime iš sniego statyti, ką tik norime“ –  tokią imtį išsakė vienas PU „Vyturiukai“ grupės ugdytinis. Tai tiesa – iškritus sniegui pasitelkiame fantaziją ir su vaikais kimbame į įvairių sniego statinių konstravimą.

Įsiklausę į daugumos norus ir pasiūlymus, su vaikais nusprendėme, kad antroji sausio savaitė „Vyturiukų“ grupėje plėtojant temą „Aplink Lietuvą“ bus skirta konstravimui, įtraukiant raidžių bei skaičių pažinimą. Ugdytiniai susipažino su spausdintinėmis T didžiąją ir t mažąją raidėmis, plėtė žodyną klausinėdami ir išsakydami savo nuomonę, diskutavo į ką panaši T raidė, kūrė trumpą pasaką, kurios žodžiai prasideda T raide: sugalvojo žodžius iš T raidės, juos užrašė lentoje ir dar kartą perskaitė.

Veikdami lauke ugdytiniai susibūrė į grupeles, aptarė bendrus susitarimus, pasiskirstė darbus ir atliko užduotį: bendradarbiaudami ir padėdami vieni kitiems iš sniego pastatė T didžiąją ir t mažąją raides. Į kūrybinį procesą entuziastingai įtraukė visi ugdytiniai: vieni nešė sniegą, kiti skaičiavo, matavo žingsniais kokio dydžio turėtų būti šios raidės, treti buvo atsakingi už pačio statinio konstrukciją, dekoravo raidelių statinius spalvotu vandeniu ir pipetėmis.

Kitą dieną su vaikais nutarėme patyrinėti Lietuvos pilis. Skaitomojoje knygoje „Baltaragė“ vaikai rado atsakymus į klausimus: kas yra pilis? Kas yra piliečiai? Kokios pilys buvo statomos senovėje? Klausėsi lietuvių liaudies padavimų „Iš kur atsirado Lietuvos vardas“ ir „Kaip atsirado Gedimino ir Trakų pilys“. Ieškodami atsakymų knygose vaikai lavino kultūrinę, pažinimo ir pilietiškumo kompetencijas, kurdami grupelėse iš antrinių žaliavų Lietuvos pilis ugdėsi matematinius, konstravimo, bendradarbiavimo gebėjimus. Esant tinkamoms oro sąlygoms lauke vėl visi kartu statėme sniego pilis. Ugdytiniai tyrinėjo antrinių žaliavų formas, iš sniego suridentas pilių dalis, išbandė skirtingų dalių savybes sunkesnis – lengvesnis. Aiškinosi, kodėl sujungus statinio dalis jos laikosi arba nukrenta, iš kokių dalių galima pagaminti stogą ar sienas, kaip sukonstruoti pilies bokštus, išlaikyti statinio balansą, kad statiniai nenuvirstų.

Veiklų metu ugdytiniai klausinėdami ir dalindamiesi sumanymais, fantazuodami, kurdami įvairias istorijas susijusias su Lietuvos pilimis, skirtingais būdais išbandydami kūrybines veiklos priemones, kantriai išklausydami kitų nuomonę gebėjo bendradarbiauti, lavino kūrybiškumą. Konstruodami, su draugais dalindamiesi idėjomis, lavino dėmesio sutelkimą, erdvinį, loginį mąstymą, akies – rankos koordinaciją, smulkiąją ir stambiąją motoriką, estetinius, problemų sprendimo gebėjimus.

 

Parengė priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja S. Milašauskienė