„STEAMuko KELIONĖ RUDENĖLIO TAKELIU“

Raudondvario lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ rugsėjo 25-29 dienomis vyko projektas taikant STEAM ugdymo metodą, kuris apjungė visą lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenę. Projekto tikslas – lkūrybiškai, aktyviai, veikiant nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti STEAM idėjas kasdieninėse ugdymo veiklose. Visą savaitę „STEAMukas“ keliavo rudenėlio takeliais, palikdamas geras emocijas, meniškai ir spalvingai papuošdamas lopšelio-darželio „Vyturėlis“ erdves, pakvietęs į projektą įsitraukti ugdytinius, jų tėvelius (globėjus), mokytojus bei draugus.

Projekto „STEMuko kelionė rudenėlio takeliu“ metu buvo išnagrinėti STEAM kriterijai: tyrinėjimu grindžiamas gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymas, glaudus mokyklos mokytojų bendradarbiavimas, problemų sprendimu ir projektais grindžiamas mokymas,  įtrauki kultūra.

Lopšeli-darželio bendruomenė  projekto metu iš gamtinės medžiagos, antrinių žaliavų kūrė paveikslus, „konservavo“ rudeniškas gėrybes, gamino rudenines puokštes. Atliko įvairius eksperimentus: aiškinosi ar oras sveria? Iš kurios pusės pučia vėjas? Kurių atsakymus rado veiklų lauko edukacinėse erdvėse metu. Ugdytiniai skaičiavo, svėrė, lygino, rūšiavo surinktą gamtinę medžiagą, įvardijo  spalvas bei gamtos pasikeitimus būdingam šiam metų laikui. O penktadienį visa bendruomenė  kūrė pačių surinktomis rudens gėrybėmis kolektyvinę Rudeninę mandalą.

Renginio organizatoriai dėkoja visos bendruomenės nariams už aktyvų bendradarbiavimą  projekto metu.

Straipsnį parengė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Drumstė ir Danguolė Šereivienė.