STEM MOKYKLOS ŽENKLELIS

Vienas iš Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 2022–2026 m. strateginio plano uždavinių – įgyvendinti ugdymo programas kūrybingai ir veiksmingai integruojant socialinio-emocinio ugdymo, STE(A)M metodo, sveikos gyvensenos ugdymosi programas, siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos.

Siekdami kryptingai, tikslingai integruoti STEM metodą į ugdomąjį procesą ir gauti STEM mokyklos veiklos vertinimą, užsiregistravome tarptautiniame STEM mokyklos ženklo portale „STEM School Label“. STEM mokykla apibrėžiama kaip mokykla, turinti aiškią STEM strategiją ir apibūdinama pagrindiniais vertinimo elementais ir kriterijais .

Portale „STEM School Label“ dalijomės žiniomis ir patirtimi pateikdami Mokyklos praktikos įrodymus ir atlikdami Atvejų analizes. Pagal STEM mokyklos ženklo kontrolinius sąrašus atlikome Įsivertinimą, užpildėme ir pateikėme Įsivertinimo anketą. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklai suteiktas pradedančiosios STEM mokyklos ženklelis.

Tapome NŠA portalo www.emokykla.lt ikimokyklinio ugdymo įstaigų STEAM tinklo nariais https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=38/682/1157

STEM mokyklos įvertinimo ženklelis suteikia:

  • didesnį matomumą šalyje ir Europoje;
  • narystę Europos STEM mokyklų tinkle;
  • galimybę naudoti STEM mokyklos ženklą reklaminėje medžiagoje;
  • galimybę dalytis geriausia patirtimi ir bendrauti su kitomis STEM mokyklomis;
  • galimybę įsivertinti mokyklos siekį pagerinti STEM strategiją ir dalytis patirtimi.