Šventinis rytmetys lauke bendruomenei „Pavasaris mums pasakoja“

Ugdymas(sis) be sienų, domėjimąsis supančia gamta, naujų gamtos pažinimo būdų atradimas, kūrybinės dirbtuvėlės  kūrybinei-tiriamajai raiškai spalvingų saulių, gėlių, šypsenų ir pakabinamų margučių kūrimas medžio puošimui su tėvelių pagalba, padeda pažinti įdomius dalykus lauke, kaupti savo turimą patirtį. Tai skatina ugdyti(s) vertybines nuostatas ir pagarbą gamtai, tradicijoms ir papročiams.

Darželio kieme pakviesti Saulės, Medeinos, Žemynos, Vaivos ir Velykės klegėdami rinkosi vaikai, bendruomenės nariai pasveikinti bundančią žemę su spalvingais kūrybiniais darbeliais ir margučiais. Džiugiai nusiteikę, geros nuotaikos, laukdami didžiosios pavasario šventės Šv. Velykų

vaikai, jų šeimos nariai, mokytojos, padėjėjai minė mįsles, mėgdžiojo paukštelių balsus, dainavo daineles, šoko ir žaidė muzikinius žaidimus, o renginio kulminacija Velykinio gyvybinio medžio kūrimas-puošimas. Visi džiaugėsi vieni kitų kūryba, išgyveno daug džiugių emocijų ir pasklido pasveikinti vieni kitus, socialinius partnerius, sutiktus bendruomenės narius, miestelio gyventojus su bundančia gamta, artėjančiomis Šv. Velykomis.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė  Daiva Zaksaitė