UGDOMOJI VEIKLA ,,PAUKŠTELIAI ŽIEMĄ“

Žiemos metu šalia mūsų gyvenantiems mažiesiems draugams – paukšteliams, sunkiau susirasti maisto, tad jiems būtina padėti.

Veiklų apie žiemojančius paukštelius metu, lopšelio ,,Bitučių“ grupės ugdytinai darželyje piešė, spalvino, konstravo ir aplikavo paukščiukus, lesyklėles, klausėsi paukščių balsų įrašų, mokėsi trumpų eilėraštukų apie paukštelius, žaidė imitacinius žaidimus, išbandė įvairias menines priemones ir technikas, lavino vizualinę raišką. Daug emocijų ir džiaugsmo suteikė patyriminė veikla – ,,skanėstų“ gaminimas paukšteliams. Į indelius su tirpintais taukais vaikai šaukšteliais sėmė, skaičiavo ir pylė įvairias kruopas, riešutus, sėklas, kurias išmaišė ir sudėliojo į paruoštas formeles. Kad skanėstai būtų paruošti, ugdytiniai juos išnešė į kiemą ir stebėjo, kas pasikeis. Kuomet nuo šalto oro taukai atšalo ir formelėse sukietėjo, paruoštus „skanėstus“ paukšteliams ugdytiniai pakabino kieme ant medžio šakų, sudėjo į lesyklas. O kiek džiaugsmo buvo, kuomet vaikai pamatė pakabintus ,,skanėstus“ ir lesyklas aplankiusius paukštelius – tikra paukščių puota !

Veiklos skatino vaikus domėtis Lietuvoje žiemojančiais paukščiais, stebėti jų elgseną, jais rūpintis ir globoti, pasitikėti savo jėgomis, ugdytis atsakomybės jausmą gelbstint paukštelius.

Parengė ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Violeta Požerskienė