UŽAUGĘS AŠ BŪSIU…

Dar būdami maži, visi svajojome apie savo svajonių darbą. Vieni norėjome tapti policininkais, kiti mokytojais. Vaikai daugiausiai žino apie tas profesijas, su kurių atstovais jie susiduria savo aplinkoje, todėl labai svarbu ikimokykliniame amžiuje kuo ankščiau vaikus supažindinti su įvairiomis profesijomis, suteikti vaikams žinių apie karjeros galimybes savo aplinkoje, o vėliau ir natūralioje darbinėje veikloje.

2022 vasario 18–25 d. „Vyturiukų“ grupėje vyko savaitės projektas „Užaugęs aš būsiu…“, kurio tikslas – aktyviai bendradarbiaujant su tėvais bei socialiniais partneriais, skatinti vaikų domėjimąsi profesijomis. Kiekvieną dieną ugdytiniai susipažino su nauja profesija. Pirmadienį ugdytiniai žiūrėjo pateiktis apie „Kalvio profesiją“. Antradienį ugdytinio mama Jurgita pasakojo apie savo profesiją „Stiuardesė“, taip pat rodė pateiktis su foto nuotraukomis iš savo darbo akimirkų. Trečiadienį atvyko  mama Indrė ir papasakojo apie savo specialybę „Maisto technologijos laboratorijų vedėja“. Ketvirtadienį ugdytiniai keliavo į Raudondvario miestelio parduotuvę „Almara“, ten iš arčiau susipažino su pardavėjos profesija. Pardavėja vaikams parodė pinigų kasą, kaip joje sudėlioti pinigai. Papasakojo apie parduotuvės prekių asortimentą. Penktadienį ugdytiniai keliavo į savo lopšelio-darželio virtuvę, ten išgirdo ir pamatė, kur ir kaip gaminamas maistas.

Ugdytiniai bendravo ir bendradarbiavo su tėvais siekdami sužinoti, kuo daugiau apie įvairias profesijas, jų privalumus ir sunkumus. Klausydami pasakojimų, vaikai geriau save pažino kaip asmenybę, galvojo, o kuo gi jie yra ypatingi, svajojo, kuo norėtų būti užaugę.

Visos savaitės veiklos, išvyka, profesijų pristatymai ugdė vaikų kompetencijas, smalsumą, domėjimąsi, aktyvų aplinkos tyrinėjimą, informacijos rinkimą, praplėtė akiratį, suteikė naujų žinių, įgūdžių, patirčių, ugdė kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Milašauskienė