VISŲ GRAŽIAUSIAS ŽIEDAS – GIMTINĖ LIETUVA!

Tėvynė prasideda gimus,
Nes gimsta ir žodis širdy.
Tiek amžių tėvynę auginom,
Todėl ją kaip širdį girdi.

M. Karčiauskas

 

Vasario 15d. lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenė rinkosi į šventinį rytmetį „Visų gražiausias žiedas – gimtinė Lietuva“, kurio tikslas – ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, puoselėti tradicijas paminint Lietuvos valstybės dieną.

Vasario 16-oji – tai Lietuvos valstybės atkūrimo diena, reikšminga kiekvienam lietuviui, mylinčiam savo kraštą, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį, jos istoriją, kultūrą.

Ta proga  darželio ugdytiniai, pedagogai  pristatė improvizuotą muzikinį spektaklį „Gedimino sapno legenda“. Spektaklio metu skambėjo ištraukos iš S. Gedos eilėraščių „Knyga apie Gedimino sapną“, bei „Kas kur yra“, S. Ramanauskienės eilės „Vilniaus miestas“, I. Šeduikienės daina ,,Nupiešiu Lietuvą“ . Ugdytiniai atliko choreografines kompozicijas pagal kompozitoriaus R. Šumano melodijas.

Scenoje, virtusioje giria, visi išvydo ugnį kūrenančias vaidilutes, aplink besirangančius žalčius, kunigaikštį Gediminą su visais jo karžygiais, išmintingąjį žynį Lizdeiką bei garsųjį geležinį vilką su pulku vilkelių, kurie savo staugimu ne tik prižadino miegantį kunigaikštį, bet ir paskleidė žinią apie senąjį Lietuvos miestą po visą platų pasaulį.

Šventiškai nusiteikę ugdytiniai drąsiai atsakinėjo į  renginio vedančiosios mokytojos Ramunės užduotus klausimus apie Lietuvos miestus ir įžymias jos vietas. Taip pat prisiminė, kad visai neseniai minėjome mūsų sostinės Vilniaus 700–metį, o šiandien švenčiame Lietuvos gimimo dieną ir didžiuojamės, kad esame lietuviai.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Gaidelionienė