Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo veiklos programa

Programos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Pačiau:

Raudondvario l.d ikimokyklinio_ugdymo_veiklos_programa