Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis” ikimokyklinio ugdymo programa „Augu žaisdamas, pažindamas, kurdamas”

Programos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Pačiau:

Vyturėlio programa 2022_1